Vertrek Wilma Belt

Onze enthousiaste collega Wilma Belt gaat onze fysiotherapiepraktijk na ruim 30 jaar helaas verlaten.

Wilma gaat eind mei vervroegd met pensioen, ze ziet ernaar uit om meer tijd te kunnen besteden aan vrijwilligerswerk en hobby’s.

Afgelopen jaren heeft ze zich in haar werk vooral gericht op de patiënten met chronische aandoeningen, met name COPD-groepen en kwetsbare ouderen.

Ze was een echte teamspeler en vond het een uitdaging om in een team het beste resultaat voor een patiënt te bereiken. Het onderhouden van langdurige contacten en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt lag haar goed.

Zoals ze het zelf omschrijft: “Samen met de patiënt werken naar een niveau/situatie dat de patiënt met zijn/haar beperking kan omgaan en zelfstandig en goed functioneert, dat geeft voldoening”.

We wensen haar het beste en zullen haar enthousiasme, gezelligheid en humor missen!