Tarieven en Vergoeding

Fysiotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering volledig vergoed. U betaalt hierover geen eigen risico.

Kinderfysiotherapie bij kinderen onder de 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vergoed uit de basisverzekering.

Chronische aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering.
Let op: Zorgverzekeraars verstaan onder chronische aandoeningen een specifieke lijst van klachten en aandoeningen. Lang niet alle klachten waar u chronisch last van hebt vallen onder deze lijst. Mocht u hier vragen over hebben kunt u deze stellen aan uw behandeld Fysiotherapeut.

 

Tarievenlijst

Bent u niet aanvullend verzekerd dan gelden de volgende tarieven. Deze dienen direct na afloop van de behandeld betaald te worden.

– Regulier zitting fysiotherapie € 38,00
– Psychosomatische fysiotherapie € 48,00
– Manuele therapie € 48,00
– Sportfysiotherapie € 48,00
– Intake en onderzoek na screening € 48,00
– Intake en onderzoek na verwijzing € 48,00

 

Afmelden

Als een afspraak niet door kan gaan dient u dit minimaal 24 uur voor de afgesproken behandeltijd te melden.
Let op: niet- of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. Wij brengen daarvoor 75% van de hierboven genoemde tarieven in rekening.

 

Contracten met zorgverzekeraars

Fysiotherapie Stevenshof heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bij deze verzekeraars worden behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij dienen de factuur rechtstreeks in bij de verzekeraar, welke ons rechtstreeks betaald.

Wij hebben geen contracten met:
Caresq (= Promovendum, National Academic en Besured)
ASR (= de Amersfoortse en Ditzo)
DSW (=in Twente en Stadholland)
– Met ONVZ tekenen wij ook geen contract, maar gezien dit een 100% restitutie verzekering is, heeft dit geen consequenties voor u.

Wat betekent het niet tekenen van een contract met betreffende verzekeraars voor u en welke consequenties heeft dit betreft uw vergoeding als u nog steeds bij deze verzekeraar verzekerd bent?

  • In 2020 zult u na elke behandeling gevraagd worden direct te betalen per Pin. (dit geld niet bij ONVZ)
  • U ontvangt de nota van ons welke u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. (dit geld niet bij ONVZ)
  • Bij een naturapolis is de vergoeding ongeveer 70% van het marktconforme tarief wat de verzekeraar hanteert. De hoogte hiervan varieert per verzekeraar en was voor 2019 rond de € 30,00 – € 33,00.
  • Bij een restitutiepolis is de vergoeding 100% van het marktconforme tarief.
  • Fysiotherapie Stevenshof hanteert een eigen prijs, welke te vinden is op onze website. Een intake en gespecialiseerde fysiotherapie kost €48,-; een reguliere zitting fysiotherapie kost €38,-.

Meer weten over onze keuze sommige contracten niet te tekenen? Leest u dan ons nieuwsbericht met aanvullende informatie.