Tarieven en Vergoeding

Fysiotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering volledig vergoed. U betaalt hierover geen eigen risico.

Kinderfysiotherapie bij kinderen onder de 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vergoed uit de basisverzekering.

Chronische aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering, of financiert uw zelf.
Let op: Zorgverzekeraars verstaan onder chronische aandoeningen een specifieke lijst van klachten en aandoeningen. Lang niet alle klachten waar u chronisch last van hebt vallen onder deze lijst. Mocht u hier vragen over hebben kunt u deze stellen aan uw behandeld Fysiotherapeut.

 

Tarievenlijst

Bent u niet aanvullend verzekerd dan gelden de volgende tarieven. Deze dienen direct na afloop van de behandeling betaald te worden.

– Reguliere zitting fysiotherapie € 43,00
– Intake en onderzoek na screening € 55,00
– Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
– Psychosomatische fysiotherapie € 55,00
– Kinderfysiotherapie € 54,00
– Manuele therapie € 51,00
– Sport fysiotherapie € 51,00
– Niet-nagekomen afspraak regulier € 33,00
– Niet-nagekomen afspraak specialistisch € 41,00

 

Afmelden

Als een afspraak niet door kan gaan dient u dit minimaal 24 uur voor de afgesproken behandeltijd te melden.
Let op: niet- of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. Wij brengen daarvoor 75% van de hierboven genoemde tarieven in rekening.

 

Contracten met zorgverzekeraars

Fysiotherapie Stevenshof heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bij deze verzekeraars worden behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij dienen de factuur rechtstreeks in bij de verzekeraar, welke ons rechtstreeks betaald.
U krijgt één keer per jaar een email met informatie over contracten en zorgverzekeraars. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u dit bij uw therapeut aangeven.

Wij tekenen voor 2023 geen contracten met:

  • Menzis (Anderzorg, Hema, VinkVink)
  • Caresq’ (=EUCARE/Aevitae)
  • ENO (=Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg)

 

Wat betekent het niet tekenen van een contract met bovengenoemde verzekeraars voor u en welke consequenties heeft dit voor uw vergoeding als u nog steeds bij deze verzekeraar verzekerd bent?

  • In 2021 en 2022 zult u na elke behandeling gevraagd worden direct te betalen per Pin.
  • U ontvangt de nota van ons welke u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar.
  • Bij een naturapolis is de vergoeding ongeveer 70% van het marktconforme tarief welke de verzekeraar hanteert. De hoogte hiervan varieert per verzekeraar en was voor 2020 rond de € 30,00 – € 33,00.
  • Bij een restitutiepolis is de vergoeding 100% van het marktconforme tarief.
  • Onze tarieven zijn te vinden op onze website. Een intake en gespecialiseerde fysiotherapie kost €48,- een reguliere zitting fysiotherapie kost €38,-.

Wilt u toch graag fysiotherapeutische zorg bij ons ontvangen, waarbij de zorgverzekeraar direct aan ons vergoedt, kies dan voor een andere zorgverzekeraar.

Wij hebben wèl contracten afgesloten met alle overige verzekeraars.
Bij deze verzekeraars worden behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij dienen de factuur rechtstreeks in bij de verzekeraar, die ons rechtstreeks betaalt.

Heeft u Parkinson of Claudicatio Intermittens en wilt u therapie bij ons volgen, dan kan dat alleen als u verzekerd bent bij ONVZ of DSW. Alle andere verzekeraars vergoeden deze ziektebeelden niet bij ons.

Veranderen van verzekeraar moet vóór 31-12-2021, waarna u tot 31-01-2022 kunt kiezen voor een andere verzekering.