SOLKNet

SOLKNet

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Somatisch betekent “lichamelijk”. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen.
Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat voor de cliënt niet altijd even duidelijk is.De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. De lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd.

SOLKNet is een landelijk netwerk van kwaliteitsgeregistreerde psychosomatiek therapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met SOLK. Streven is dat mensen met SOLK de beste zorg op maat krijgen die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise van aangesloten therapeuten te vergroten door scholing en het werken met evidence based producten.