SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten)

Wat is SOLK?

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Somatisch betekent “lichamelijk”. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen.
Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat voor de cliënt niet altijd even duidelijk is.De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. De lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd.

De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, rsi, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burnout, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.

De huisarts of specialist komt tot de constatering SOLK wanneer u langer dan enkele weken meerdere van onderstaande symptomen hebt, waarbij bij medisch onderzoek geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden.

U kunt denken aan symptomen van lichamelijke en psychische klachten. In onderstaande tabel een voorbeeld voor symptomen op zowel lichamelijk als op psychisch niveau.

Lichamelijke stresssymptomen Psychische stresssymptomen
Spanningshoofdpijn Niet meer tot rust komen
Aanhoudende moeheid Gejaagdheid
Slaapproblemen Concentratievermindering
Gespannen nek-, schouder- of armspieren Vergeetachtigheid
Lage rugpijn Piekeren
Maag- darmstoornissen Besluiteloosheid
Verminderde weerstand Somberheid
Pijn / druk op de borst Angst en/of onzekerheid
Benauwdheid Niet meer kunnen genieten
Duizeligheid Lusteloosheid
Desinteresse

De psychosomatisch fysiotherapeut is de meest aangewezen therapeut om SOLK te begeleiden.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. U leert hoe uw lichaam werkt en hoe u daar zelf invloed op heeft. Er worden dus geen specifieke psychische aandoeningen op zichzelf behandeld, maar wel lichamelijke klachten waarbij er een relatie bestaat met het psychisch disfunctioneren. Een lichamelijke klacht blijft het uitgangspunt.

SOLKNet is een landelijk netwerk van kwaliteitsgeregistreerde psychosomatiek therapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met SOLK. Streven is dat mensen met SOLK de beste zorg op maat krijgen die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise van aangesloten therapeuten te vergroten door scholing en het werken met evidence based producten.