Sensorische informatie verwerking

Sensorische Informatieverwerking is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. De hele dag door is ons zenuwstelsel bezig met het ontvangen en verwerken van zintuigelijke prikkels. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is en kunnen we daar adequaat op reageren. Zo weten we dat we bij een stoplicht met groen licht kunnen doorrijden en als er een bal op je af komt je deze moet vangen of je hem zal moeten ontwijken.

De Sensorische Informatieverwerking speelt dus een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Als Sensorische Informatieverwerking anders verloopt, kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels verminderd en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Dit gedrag kan als vreemd of ongepast gezien worden. Deze problemen in de prikkelverwerking kunnen in verschillende gradaties voorkomen. Het is voor ieder kind verschillend.

Hieronder een aantal voorbeelden. De problemen kunnen natuurlijk ook op andere zintuigen voorkomen zoals tast, visus of reuk/smaak.

Henk heeft tijdens of na kinderfeestjes regelmatig driftbuien en sluit zich dan op in het toilet. Hij heeft last van het heftige geluid en heeft het gevoel uit elkaar te barsten als er nog meer geluid binnenkomt. Op school zorgt dit ervoor dat hij moeite heeft met concentreren.

Juultje valt vaak en lijkt zich niet goed te kunnen opvangen, hierdoor heeft zij elke keer een grote bult op haar hoofd. Zij ervaart het gevoel van het vallen verminderd, waardoor haar reactie van het plaatsen van haar handen vertraagd verloopt.

De moeder van Olivia roept vanuit de keuken dat zij de tv moet uitzetten. Olivia hoort de stem van haar moeder net zo hard als het geluid van de tv, als de tikkende klok en de voorbij rijdende auto’s. Olivia herkent de stem van haar moeder daarom niet als de belangrijkste prikkel en blijft verder tv kijken. Dit ondanks goed werkende oren en de wil om te luisteren.

Rens kan maar niet stilzitten en is altijd in de weer. Hij vindt het heel leuk om van alles uit te proberen en is helemaal niet bang. Op school vindt hij het moeilijk om te concentreren en moet iedereen altijd om hem lachen.

Therapie
Om goed in kaart te kunnen brengen waar het probleem ligt waar u en uw kind tegenaan lopen wordt er eerst een uitgebreid vraaggesprek gevoerd. Hierna kunnen we aan de hand van vragenlijsten, observaties en eventueel aanvullende testen een beeld krijgen van het functioneren van het kind. Hierna zullen de resultaten met u en eventuele andere hulpverleners of leerkrachten besproken worden. We zullen gezamenlijk kijken naar een passend ‘Zintuigelijke Activiteiten Programma’ voor uw kind. Dit kan inhouden dat we in de praktijk verschillende strategieën uitproberen om beter om dit vervolgens in de thuissituatie te gaan toepassen.