Schoolgaande kinderen 6-12 jaar

Kinderfysiotherapie bij schoolgaande kinderen tussen de 6 en 12 jaar, richt zich op de aandachtsgebieden behorende voor die leeftijd.

In de schoolleeftijd is het sociale aspect van de motoriek heel belangrijk. Het kan zijn dat een kind tijdens het buitenspelen, het spelen op het schoolplein of tijdens de gymles niet goed mee kan doen met de spelletjes. Misschien lukt het stilzitten in de kring niet goed.  Ook het leren schrijven kan erg moeilijk zijn. De leerkracht signaleert dit soort problemen vaak goed. Voor het kind kan het heel vervelend zijn om altijd de laatste te zijn met rennen of met het aan- en uitkleden.
Als een kind een sensomotorische ontwikkelingsachterstand heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed ontwikkelt. Doordat een kind weinig zelfvertrouwen heeft kunnen er bijvoorbeeld sociaal-emotionele problemen ontstaan. Hierdoor kan het contact met andere kinderen afwijkend verlopen. Het kind trekt zich bijvoorbeeld terug of er zijn veel confrontaties met leeftijdsgenoten. Ook kan het zijn, dat het kind juist speelt met veel jongere of oudere kinderen.
Tijdig signaleren van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is daarom zeer belangrijk. Vroege interventie kan groot verschil uitmaken in de verdere ontwikkeling van het kind.

Signalen en indicaties

Indicaties voor kinderfysiotherapie op deze leeftijd kunnen zijn:
– meer dan gemiddeld struikelen, botsen of vallen
– angstig zijn bij klimmen en klauteren
– angstig bij het los leren fietsen
– angstig zijn en huilen als het wordt bewogen
– niet houden van stoeien en wilde spelletjes
– niet durven schommelen
– afwijkend looppatroon (zoals op de tenen lopen of met de voeten naar binnen gedraaid lopen)
– het vermijden van groepsspel of groepsactiviteiten
– bewegingen te hard of te zacht doen
– vaak voorwerpen laten vallen, veel kleine ongelukjes of regelmatig dingen omstoten
– moeite om zich te concentreren
– moeilijk stil kunnen zitten
– moeite met gymnastiek
– houterig of langzaam bewegen
– niet houden van knippen, plakken, knutselen, tekenen en kleuren
– moeite met schrijven (niet goed leesbaar, niet goed tussen de lijnen, pijn of vermoeidheid  aan de hand, het tempo niet kunnen bijhouden of juist te snel schrijven)
– een matige lichaamshouding heeft (bijvoorbeeld een kromme of holle rug)
– snel vermoeid
– problemen met de luchtwegen
– gewrichten heel ver kunnen bewegen of juist niet ver genoeg
–  verschil is bewegen tussen de linker en de rechter lichaamshelft
–  verschil is bewegen tussen de bovenste en de onderste lichaamshelft
– het niet goed herstellen of angstig zijn in bewegen na een botbreuk of blessure
– blessures en overbelastingsklachten
– achteruitgang  in het functioneren (bijvoorbeeld meer gaan vallen of iets niet meer kunnen wat het voorheen wel kon)

Onderzoek

We beginnen meestal met een aantal vragen aan u en uw kind. We bespreken waar jullie tegen aan open en de voorgeschiedenis, waaronder zwangerschap, geboorte en de ontwikkeling tot nu toe. De eerste keer kijken we naar hoe uw kind beweegt. In een vervolgsessie nemen we waar nodig specifieke motorische testen af, waarbij het kind vergeleken wordt met leeftijdsgenoten. Zo krijgen we een beeld van de problematiek.
Als de observatie rond is volgt er een oudergesprek. Hierin worden de resultaten van de observatie en de tests aan u uiteengezet. Het heeft onze voorkeur om dit zonder uw kind toe doen, omdat het vervelend kan zijn om over uw te praten waar het bij is. Tijdens het oudergesprek nemen we ook het behandelplan met u door.

Behandeling/ adviezen

Spelenderwijs proberen we de motorische ontwikkeling van uw kind te stimuleren. We proberen uw kind plezier te laten beleven aan de dingen die het al wel kan. Van daaruit lokken we door middel van spel het kind uit zijn grenzen te verleggen. Zo kan het nieuwe vaardigheden aanleren. Daarvoor hebben we onze ruimte en ons materiaal speciaal aangepast, zodat uw kind zich snel op zijn gemak zal voelen en plezier beleeft aan het bewegen. Op die manier gaat het motorisch leren sneller. We geven adviezen voor thuis, die we proberen zoveel mogelijk tijdens de dagelijkse activiteiten in te passen. Zonodig is er overleg met de leerkracht. Ook is het mogelijk dat we uw kind observeren in de klas of tijdens een gymles.