Samenwerking

Samenwerking staat bij Fysiotherapie Stevenshof hoog in het vaandel. Wij werken direct samen met huisartsen en bijbehorende praktijkondersteuners, mensendieck therapeuten, diëtisten en psychologen.

Fysiotherapie Stevenshof is onderdeel van het samenwerkingsverband Stevenshof. Andere zorgaanbieders in dit samenwerkingsverband zijn:
Huisartsenpraktijk Stevenshof
Huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer & Hensing
Apotheek Stevenshof 
Diëtetiek Stevenshof
– Psycologie de ELPgroep

Fysiotherapie Stevenshof is aangesloten bij de stichting Rijncoepel, waar continu gewerkt wordt om de multidisciplinaire samenwerking tot zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Wij zijn aangesloten bij de volgende netwerken: