Samenwerking en Netwerken

Samenwerking

Samenwerking staat bij Fysiotherapie Stevenshof hoog in het vaandel. Door samen te werken met andere disciplines kunnen we de therapie nog meer op maat maken indien nodig.

Fysiotherapie Stevenshof is onderdeel van het samenwerkingsverband Stevenshof. Hier kunnen we direct samenwerken met huisartsen, praktijkondersteuners, mensendieck therapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen.

Onder het samenwerkingsverband Stevenshof vallen:
Huisartsenpraktijk Stevenshof
Huisartsenpraktijk op11
Apotheek Stevenshof 
Diëtetiek Stevenshof
– Psycologie de ELPgroep
Ergotherapie Kim de Boer

Ook is Fysiotherapie Stevenshof aangesloten bij de stichting Rijncoepel, waar continu gewerkt wordt om de multidisciplinaire samenwerking in de regio Rijnland tot een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

 

Netwerken

Fysiotherapie is tevens aangesloten bij netwerken in de regio Leiden:

Rijnland heup- en knienetwerkheup en knie netwerk
Vanuit het Alrijne ziekenhuis worden er netwerk bijeenkomsten georganiseerd voor aangesloten fysiotherapeuten in de regio. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe ontwikkelingen, behandelprotocollen en actuele onderwerpen op het gebied van revalidatie na een totale knie – en totale heup operatie besproken.
Meer informatie over dit netwerk kunt u hier vinden.

 

SOLKNet
SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.
Somatisch betekent “lichamelijk”. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen.
Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat voor de cliënt niet altijd even duidelijk is.De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. De lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd.

SOLKNet is een landelijk netwerk van kwaliteitsgeregistreerde psychosomatiek therapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met SOLK. Binnen fysiotherapie Stevenshof is Annemarie Bol aangesloten bij het SOLKNet.

 

Traumanetwerk West
Het Traumanetwerk West houdt zich bezig met de samenwerking tussen ziekenhuizen, ambulanchediensten, GHOR, fysiotherapeuten, etc. Tijdens de bijeenkomsten wordt de multidisciplinaire zorg bij blessures als gevolg van een trauma op elkaar afgestemd om de revalidatie te optimaliseren.
Het traumanetwerk west bestaat uit zorgverleners uit de regio Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), HagaZiekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden (MCH).

Binnen fysiotherapie Stevenshof is Willemijn van der Nagel lid van het traumazorgnetwerk. Meer informatie ovet het netwerk kunt u hier vinden.

 

Fysionetwerk Annatommie mc.
Het fysionetwerk van Annatommie is opgericht om het revalidatietraject van  geopereerde patiënten zo goed mogelijk in te richten met de lokale of regionale fysiotherapiepraktijken. Het netwerk ondersteunt fysiotherapiepraktijken in de behandeling van hun patiënten. Hierdoor weet u als patiënt zeker dat de zorg optimaal is afgestemd om voorspoedig te herstellen van uw operatie. Voor meer informatie van de werkwijze van Annatommie kunt op deze link de website vinden.