Psychosomatische fysiotherapie

 

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als van geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress), door o.a. werk, thuis, relatie of emotionele gebeurtenissen en trauma’s. Deze gebeurtenissen, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit evenwicht brengen dat er spanningsklachten ontstaan. Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. De lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart men o.a. prikkelbaarheid, vermoeidheid, hoofdpijn, pijn in het bewegingsapparaat, chronische pijn, slaapproblemen, hyperventilatie en angst.

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden en haar handelen richten op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest, komen beide aspecten in de behandeling aan de orde.

+ Chronische pijn

+ Stress

+ Slaap problemen

+ SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten)

+ Trauma therapie