Jongeren (12-18)

Kinderfysiotherapie bij jongeren kan nodig zijn in de periode van de groeispurt en de puberteit vinden er veel lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. De groeispurt kan klachten geven aan knieën en enkels, met name als er sprake is van intensief sporten. Daarnaast ontwikkelen jongeren vaak een slechte houding door het plotseling lange lijf of door bijvoorbeeld onzekerheid. Nek- en rugklachten, hoofdpijn en spanningsklachten zoals hyperventilatie zien we ook bij jongeren.

Signalen en indicaties

Indicaties voor kinderfysiotherapie op deze leeftijd kunnen zijn:
– houdingsafwijkingen
– hoofdpijnklachten
– nek- en rugklachten
– blessures en overbelastingsklachten
– pijnklachten aan de gewrichten
– slechte conditie
– klachten  doordat gewrichten heel ver kunnen worden bewogen of juist niet ver genoeg
– achteruitgang in functioneren
– regelmatig valt of door de enkels zwikt (giving way)

Onderzoek

We beginnen met een aantal vragen aan de jongere en zijn ouder. Zo proberen we een beeld te krijgen van de klachten, de voorgeschiedenis en het verloop. Daarna doen we een observatie van houding en beweging. Vervolgens doen we ons kinderfysiotherapeutisch onderzoek van gewrichten en spieren, afhankelijk van de klacht. Daarna vatten we de uitkomsten samen en overleggen we met het kind en de ouder wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Behandeling

Soms zijn de klachten te verhelpen met alleen houdingsadviezen en/of adviezen ten aanzien van bewegen en sport. Soms is behandeling nodig gedurende een bepaalde periode. Dit gaat meestal gepaard met huiswerkoefeningen. Een goede uitleg over de behandeling aan uw kind is belangrijk om de betrokkenheid, motivatie en daarmee de therapietrouw te verhogen. Uw kind kan alleen naar de therapie komen, maar regelmatige afstemming met de ouder is gewenst. Dit kan telefonisch, maar ook door af en toe een behandeling van uw kind bij te wonen.