Contracteer informatie met zorgverzekeraars

Fysiotherapie Stevenshof tekent voor 2020 geen contracten met:

  • – Caresq’ (=Promovendum, National Academic en Besured)
  • – ASR (= de Amersfoortse en Ditzo)
  • – DSW (=in Twente en Stadholland).
  • – Met ONVZ tekenen wij ook geen contract, maar gezien dit een 100% restitutie verzekering is, heeft dit geen consequenties voor u.

Wat betekent het niet tekenen van een contract met betreffende verzekeraars voor u en welke consequenties heeft dit betreft uw vergoeding als u nog steeds bij deze verzekeraar verzekerd bent?

  • In 2020 zult u na elke behandeling gevraagd worden direct te betalen per Pin. (dit geld niet bij ONVZ)
  • U ontvangt de nota van ons welke u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. (dit geld niet bij ONVZ)
  • Bij een naturapolis is de vergoeding ongeveer 70% van het marktconforme tarief wat de verzekeraar hanteert. De hoogte hiervan varieert per verzekeraar en was voor 2019 rond de € 30,00 – € 33,00.
  • Bij een restitutiepolis is de vergoeding 100% van het marktconforme tarief.
  • Fysiotherapie Stevenshof hanteert een eigen prijs, welke te vinden is op onze website. Een intake en gespecialiseerde fysiotherapie kost €48,-; een reguliere zitting fysiotherapie kost €38,-.

Wilt u toch graag fysiotherapeutische zorg bij ons ontvangen waarbij de zorgverzekeraar direct aan ons vergoedt, kies dan voor een andere zorgverzekeraar.

Wij hebben wel contracten afgesloten met alle overige verzekeraars.
 Bij deze verzekeraars worden behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij dienen de factuur rechtstreek in bij de verzekeraar, welke ons rechtstreeks betaalt.

Veranderen van verzekeraar moet voor 31-12-2019, waarna je tot 31-01-2020 kunt kiezen voor een andere verzekering.

 

Aanvullende informatie

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een conflict ontstaan tussen zorgverleners uit de eerste lijn(o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan. Zorgverzekeraars vergoeden ons nog ongeveer hetzelfde tarief als in 2005. Wegens de inflatie van alle kosten wordt het steeds moeilijker om financieel gezond te blijven. Wij zijn dus helaas genoodzaakt om sommige contracten niet te tekenen.

ONVZ is voor de eerste lijn zorg de meest gunstige verzekeraar. De ‘actiegroep fysiotherapie’ heeft  dit jaar de prijs voor slechtste verzekeraar overhandigd aan CZ. Vorig jaar had VGZ deze “prijs” ontvangen. Dit zijn, naast Zilveren Kruis Achmea, de verzekeraars die het minste luisteren naar de wensen van de zorgverleners uit de eerste lijn.

Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering, ongeacht uw medische situatie. Voor de aanvullende verzekering hebben zorgverzekeraars geen acceptatieplicht. Het is echter mogelijk om een basisverzekering bij de ene verzekeraar af te sluiten en een aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar.

Uitleg over het ontstaan van de situatie in de zorg.

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. Ondanks de “vrije marktwerking” valt er niet te onderhandelen over de inhoud van dit contract.

In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt.

We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index).

We worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden en er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet.

Zorgverzekeraars bieden ons nog ongeveer hetzelfde tarief aan als in 2005.

Er is nagenoeg geen inflatiecorrectie op het tarief toegepast, laat staan andere verhogingen van het tarief. De tarieven zijn 14 jaar oud, terwijl de kosten voor het leveren van kwaliteit en een gezonde praktijkvoering wel gestegen zijn.

Met de huidige tarieven, regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt het behouden van onze kwaliteit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we ook voor 2020 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten en zijn tot de conclusie gekomen,  dat het komende jaar we minder contracten zullen afsluiten. Bij het uitblijven van veranderingen bij de verzekeraars zullen wij in de toekomst gedwongen zijn steeds minder contracten te tekenen.