Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

Heeft u pijn die langer dan drie maanden aanwezig is? Is er een geen duidelijke oorzaak of verklaring voor je pijnklachten? De kans is groot dat u te maken hebt met chronische pijn.

Je kunt zeggen dat je chronische pijn hebt als de pijn al langer dan 3 maanden aanwezig is. De pijn verdwijnt niet na rust of na een behandeling. De symptomen van chronische pijn zijn vaak:

  • een continue of afwisselende aanwezigheid van de pijn
  • geen duidelijke oorzaak of verklaring van de pijn
  • pijn op verschillende plekken in het lichaam

behandelingen geven geen of slechts tijdelijke verlichting

  • vermoeidheid / slechte nachtrust
  • afnemende concentratie

Wat is de oorzaak van chronische pijn?

Chronische pijn kan spontaan ontstaan of overblijven na een lichamelijke beschadiging.
Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt vanuit delen van het zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van pijnsignalen. Deze delen zijn vaak overgevoelig geraakt waardoor het zenuwstelsel te scherp is afgesteld, zoals een alarm dat afgaat terwijl er geen reden voor is.

Bij een groot deel van de mensen met chronische pijn is nooit een aanwijsbare oorzaak voor de pijn gevonden. Patiënten met chronische pijn hebben
meestal veel verschillende behandelaars bezocht zonder het gewenste resultaat. Hoewel er vaak
geen oorzaak is aan te wijzen voor de pijn blijven ze hier dagelijks mee geconfronteerd worden, met allerlei beperkingen tot gevolg.

Uit onderzoek is gebleken dat een brede (multidisciplinaire) aanpak het meest effectief is. Dat houdt in dat de patiënt door meerdere disciplines (fysiotherapie, psychologie, etc) behandeld wordt. Deze zogenaamde multidisciplinaire aanpak geeft de meeste kans op succes.

Samen met de patiënt worden verschillende behandeldoelen gesteld die binnen een bepaalde periode behaald moeten zijn.
Fysiotherapie Stevenshof werkt voor deze patiëntengroep samen met de huisarts, POH-ggz en de psycholoog.


Wat kan de fysiotherapeut voor u doen?

Omdat elke pijnklacht anders is, is er voor elke patiënt een individuele aanpak nodig.
Voor alle patiënten geldt echter hetzelfde uitgangspunt: door langdurige pijnklachten en gedachten hierover, is de patiënt langzamerhand steeds meer beperkt geraakt in het dagelijks functioneren. Hierdoor neemt het lichamelijk prestatievermogen steeds verder af. De fysiotherapeutische behandeling is er op gericht om deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

U wordt door een manueel therapeut en een psychosomatisch fysiotherapeut gezien. De manueel therapeut beoordeeld uw klachten op fysiek niveau. Er wordt besproken wat er allemaal al aan de klachten is gedaan en of er nog op het terrein van de manueel therapeut dingen geoptimaliseerd kunnen worden.

Daarnaast wordt u door een psychosomatisch fysiotherapeut (PSF) gezien. Een PSF is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. De PSF inventariseert uw omgang met uw klachten, gedachten over de pijn en kijkt naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. U leert hoe uw lichaam werkt als er chronische pijn is, wat er gebeurt in uw brein.
De behandeling wordt ondersteund met lichaamsbewustzijn oefeningen, zoals ontspanningsoefeningen, mindfulness of somatic experience.

De therapie kan daarnaast nog bestaan uit een gericht oefenprogramma waarmee de grens waarbij de klachten optreden steeds een stukje opgeschoven wordt.

Door de combinatie van het beoordelen van lichaam en geest wordt de kans op herstel geoptimaliseerd.