Baby’s

Kinderfysiotherapie bij baby’s en zuigelingen richt zich op de aandachtsgebieden behorende voor die leeftijd.

Een zuigeling leert zichzelf en de omgeving kennen door middel van zijn motoriek. In de eerste 2 levensjaren maakt een kind een enorme ontwikkeling door van hulpeloze baby tot ondernemende peuter. Tijdig signaleren van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is zeer belangrijk.

Vroege interventie kan groot verschil uitmaken in de verdere ontwikkeling van het kind.

Signalen en indicaties:

Indicaties voor kinderfysiotherapie op deze leeftijd kunnen zijn:

 • te hoge of te lage spierspanning (uw kind voelt erg stijf of slap met het optillen en vasthouden)
 • asymmetrische houding (bijvoorbeeld een C of omgekeerde C houding)
 • verschil in bewegen van de rechter en linker lichaamshelft
 • voorkeurshouding (het hoofdje ligt heel erg vaak een kant op gedraaid)
 • huilbaby’s
 • angstig of schrikken wanneer het wordt bewogen
 • motorische ontwikkelingsachterstand (niet of laat rollen, niet kruipen, niet gaan zitten, niet van houding kunnen veranderen etc.)
 • orthopedische problemen (bijvoorbeeld klompvoetjes)
 • neurologische problemen (bijvoorbeeld cerebrale parese, Erbse parese, spina bifida)
 • prematuriteit, dysmaturiteit
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden ( bijvoorbeeld syndroom van Down)

Onderzoek

Baby’s behandelen we meestal aan huis, want in de eigen vertrouwde woonomgeving is de baby op zijn best. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de positie van (uw kind in) de box of in bed. Thuis kunnen we het kind ook eenvoudiger uitlokken tot bewegen, door gebruik te maken van voor het kind bekende meubels en speelgoed. We beginnen met een aantal vragen over zwangerschap, geboorte, verloop van de ontwikkeling en de problemen, die zich voordoen bij uw baby. Daarna observeren we de bewegingen van de baby. We brengen de motorische ontwikkeling in kaart en bekijken of uw baby zich beweegt conform zijn leeftijd. Daarna bespreken we de bevindingen met u.

Behandeling / adviezen

Na het vaststellen van onze bevindingen stellen we een behandelplan op. Deze behandeldoelen bespreken we met u. De behandeling vindt over het algemeen thuis plaats.

Een groot deel van de behandeling bij baby’s bestaat uit houdings- en hanteringsadviezen, die gekoppeld zijn aan de dagelijkse verzorging van uw baby. Bijvoorbeeld over de positionering in de box en het oppakken van uw kindje. Daarnaast geven we speladviezen, zodat u uw kind op een gerichte manier kunt stimuleren als u met uw kind speelt. Het spelplezier staat hierbij voorop.

Bij huilbaby’s geven we, afhankelijk van de oorzaak, adviezen over hantering tegen overstrekken, ontspannende spelletjes en eventueel inbakeren.

Overleg met en bezoek aan het kinderdagverblijf, waar uw kind verblijft, is mogelijk